Flytta med Stjärnexpressen  
         
 

Om flyttfirman Stjärnexpressen

Historia

Första åren med flyttfirman

Under andra världskriget tjänstgjorde vår Farfar Åke Fång som motorcykelordonnans i svenska försvaret. Efter kriget beslutade han sig för att prova lyckan på egen hand för att dra nytta av all erfarenhet han byggt upp. Under 1946 köpte han bud- och flyttfirman Stjärnans häst & cykel express för sina sparpengar. Med sin kunskap om motorfordon från försvaret så moderniserade han bud och flyttfirman och döpte om den till Stjärnexpressen. Farmor Ingeborg skötte bokningarna av flyttningar och andra jobb från hemmakontoret samtidigt som hon tog hand om barnen och hemmet. I början arbetade de främst med mindre flyttningar, budtransporter och snöröjning men efter hand blev verksamheten mer och mer specialiserad på flyttningar.

Sonen tog över

Vår far Per-Åke började jobba i flyttfirman vid tidig ålder och arbetade parallellt med sina studier. Per jobbade även en del som Kock och övervägde ett tag att flytta till Schweiz och börja på en erkänd kockutbildning. Men kärleken till vår Mor fick honom att stanna kvar i Sverige och efter att ha jobbat som anställd i flyttfirman i flera år köpte Per 1973 in sig och blev delägare. Per som har utbildning i företagsekonomi tog snabbt över den dagliga driften och skötseln av ekonomin på flyttfirman. Vår Far, Farfar och Farmor jobbade under nästan två decennium tillsammans för att bygga upp Stjärnexpressen som ett starkt varumärke inom flyttbranschen, något som vi vårdar än idag.

Farfar slutar

Mot slutet av 80-talet började Åke att bli för gammal för att hålla på med flytt på heltid. Per ville inte bära allt ansvar för företaget själv, så han började leta efter en kompanjon. Under 1987 flyttade en av Pers systrar till Norrköping med sin man Hans. Hans gick in som delägare och började jobba i flyttfirman. Åke fortsatte dock att jobba några år till med flytt och slutade först när han fyllt 73.

Tuffa år leder till logistik

Kraschen i början av 90-talet är hitintills den enda lågkonjunktur som har påverkat Stjärnexpressen omfattande. Fördelning av flyttningar var väldigt ojämn och många hade inte råd att flytta från sina bostäder då bostadspriserna kollapsade. En stor del av flyttningarna gick genom ett statligt upphandlingsavtal som var mycket ofördelaktigt för flyttfirman som gjorde jobbet.

För att få en stabilare inkomstkälla så började man jobba mer och mer med logistiktjänster, främst i form av plockning och packning av utskick till olika företag och organisationer. Logistiken var en betydande del av vår verksamhet fram till 2013/14 då vår överlägset största kund köptes upp av en konkurrent. Sedan dess har lagerlogistiken varit en mindre del av vår verksamhet.

Tredje generationen i flyttfirman

Pers söner började tidigt jobba extra i företaget och Magnus började redan 1996 jobba heltid i företaget. Anders som jobbat sporadiskt i företaget från slutet av 80-talet blev kring millennieskiftet Styrelseledamot i förlagan till Stjärnexpressen AB.

Våren 2008 gick Hans i pension och Pers ena son Magnus gick in som delägare. När Per ville trappa ner beslutades om att strukturera om företagen, i januari 2013 slogs Stjärnexpressen HB samman med ett annat av familjens företag och bildade Stjärnexpressen AB. Ägandet fördelades mellan Per-Åke och hans fyra söner genom en moderbolag. Samtidigt valde man att knoppa av den delen av verksamheten som rörde magasineringar till ett separat bolag i koncernen som döptes till Förråd & Magasin i Sverige AB.

Årsskiftet 2015/2016 skedde ett ägarskifte inom familjen och koncernen inklusive flyttfirman Stjärnexpressen togs över av bröderna Anders och Magnus Fång. Vår far Per-Åke hjälper fortfarande till trots att han gick i pension för flera år sedan.

Ytterligare en generation

I början av 2019 fick den första i fjärde generationen fast anställning då Hans barnbarn Oskar började jobba i företaget.

Under 2020 började Magnus att utbilda sig till polis då han efter att ha jobbat många år i företaget kände att det var dags att söka nya utmaningar. Magnus jobbar sedan 2022 som polis, vår förhoppning att han vill fortsätta att jobba lite extra på flyttfirman även sedan han blev polis.

Pågående expansion

Sedan Anders tog över rodret så har Stjärnexpressen påbörjat en expansion av verksamheten och börjat jobba i högre utsträckning med offentlig sektor.

Under 2023 tog vi över Almroths flyttverksamhet och vi har även rekryterat erfaren personal från dem.

Nöjda kunder är vårt mål!

Stjärnexpressen är idag en av Sveriges äldsta flyttfirmor som ägts av samma ägarfamilj. Genom åren har vi utfört tiotusentals flyttningar och andra transporter. Vi har lyckats etablera oss som en av de självklara flyttfirmorna i regionen för den som söker bra service. Trots allt hårdare priskonkurrens de senaste åren från oseriösa aktörer har flyttfirman Stjärnexpressen framgångsrikt valt att sätta kvalitet framför prispress.

 
Lastbil för flytt från 60-talet
En flyttbil från slutet av 60-talet.
 
Arbetets museum
Sven-Åke brann för arbetets museum och hjälpte bland annat till att flytta och montera textilmaskiner.