Flytta med Stjärnexpressen  
         
 

Magasinering

Stjärnexpressen kan hjälpa er oavsett om ni ska flytta utomlands i flera år eller bara mellanlagra möbler i några veckor medan huset färdigställs. Vi förfogar tillsammans med vårt systerbolag över ca 2000 kvm lagerlokaler i Norrköping och Linköping som används till magasinering av möbler och annat gods.

För magasinering över långa perioder erbjuder vi lådor av olika storlekar. Lådorna staplas på varandra och priset kan därför hållas lågt.

Ibland är det opraktiskt att magasinera i lådor, då har vi möjlighet att erbjuda lagring på öppna ytor. Detta innebär i regel att man ställer godset på pallar och plastar in det, alternativt staplar direkt på golvet. Denna lösning är något dyrare men kan i vissa fall bli smidigare.

Vår lokaler är givetvis ordentligt försäkrade enligt de normer som gäller. För att skydda era möbler är magasinen larmade och har avtal för bekämpning av skadedjur. Vissa möbler är känsliga för kyla, så lokalerna värms för att hålla en temperatur på minst 10 grader men i praktiken är lagret sällan under 15 grader.

Vill ni ha hjälp med flyttningen i samband med magasineringen så glöm inte att boka i god tid för att få den tid ni vill ha.

Kontakta oss så får du uppgift om pris och tillgång.

Arkivering

Bokföringslagen kräver arkivering av räkenskapsinformation i minst 7 år. För många företag blir det snabbt stora mängder dokument som måste lagras och skyddas. Denna förvaring kan bli kostsama att genomföra i egna förvaringsutrymmen. Vi är ett seriöst och stabilt familjeföretag som funnits i över 75 år, vilket ger oss bra förutsättningar för långtidsförvaring av känslig information åt andra företag.